• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/05/2018 เวลา 14:02:45 น. อ่าน: 93 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 15:00:59 น. อ่าน: 70 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 14:06:27 น. อ่าน: 121 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 13:21:19 น. อ่าน: 62 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินหน้าให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตในทุกด้านเพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามคุณลัก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 10:09:17 น. อ่าน: 68 ครั้ง

  ด้วยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ นางสาวชเนษฎา โรท และนายเมธาสิทธิ์ ทองยอด อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/04/2018 เวลา 15:21:57 น. อ่าน: 236 ครั้ง

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:34:28 น. อ่าน: 123 ครั้ง

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:05:33 น. อ่าน: 162 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมนำความสุขสู่ชี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 10:10:10 น. อ่าน: 73 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:34:35 น. อ่าน: 69 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 69 รายการ