• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินหน้าให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตในทุกด้านเพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามคุณลัก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 10:09:17 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  ด้วยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ นางสาวชเนษฎา โรท และนายเมธาสิทธิ์ ทองยอด อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/04/2018 เวลา 15:21:57 น. อ่าน: 146 ครั้ง

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:34:28 น. อ่าน: 56 ครั้ง

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:05:33 น. อ่าน: 123 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมนำความสุขสู่ชี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 10:10:10 น. อ่าน: 41 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:34:35 น. อ่าน: 46 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:04:54 น. อ่าน: 125 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมนำความสุขสู่ชี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:58:44 น. อ่าน: 201 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า ได้จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “กาลครั้งหนึ่งคิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:10:37 น. อ่าน: 90 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application”
  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 14:19:37 น. อ่าน: 63 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 66 รายการ