• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:58:30 น. อ่าน: 136 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง นางสาวพรพิมล คูทรัพย์รุ่งโรจน์ และภูดิษ จงวานิช อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/11/2016 เวลา 13:21:35 น. อ่าน: 500 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2016 เวลา 15:31:06 น. อ่าน: 146 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2016 เวลา 10:24:34 น. อ่าน: 161 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/07/2016 เวลา 15:40:38 น. อ่าน: 219 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/07/2016 เวลา 14:46:51 น. อ่าน: 201 ครั้ง

  วันที่ ๒๖ และ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/05/2016 เวลา 10:41:36 น. อ่าน: 213 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2016 เวลา 10:14:07 น. อ่าน: 155 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดจันทบุรี จัด “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/11/2015 เวลา 16:13:56 น. อ่าน: 235 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย เมื ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/09/2015 เวลา 16:09:19 น. อ่าน: 329 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 29 รายการ