• ข่าว

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตำแหน่งอาจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/09/2018 เวลา 10:01:53 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  การรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562
  ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/ >>>คลิกที่นี้

  รายละเอียดแนวทางประกอบอา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2018 เวลา 11:26:48 น. อ่าน: 64 ครั้ง

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2018 เวลา 10:30:45 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประถม ใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/09/2018 เวลา 09:10:48 น. อ่าน: 8 ครั้ง

  เนื่องจากอยู่ในช่วงของการสอบกลางภาค ห้องสมุดจึงได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้มีเวลาในการอ่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 16:11:15 น. อ่าน: 46 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีทางทะเล อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 9 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 14:19:16 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 13:11:08 น. อ่าน: 11 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ อบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:58:51 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:10:46 น. อ่าน: 9 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 310 รายการ