• ข่าว

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อบรมการใช้ E-mail BUU อย่างมีปร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 15:54:18 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนมัธย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 14:56:04 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ณ วัดโขมง และวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 14:25:35 น. อ่าน: 2 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน กองบริหารวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 13:59:00 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  โครงการการทำแหวนเบื้องต้นจากลวดทองเหลืองสไตล์มินิมอล (Minimal Style)
  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมทำแหวนสไตล์มินิมอลจากลวดทองเหลือง และคว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 10:03:43 น. อ่าน: 4 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความประสงค์จะขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/11/2017 เวลา 14:27:20 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน "ภาคต้น ปีการศึกษา 2560"ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/11/2017 เวลา 13:07:20 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 บุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 199 ทุน ตั้งแต่วันนี้ -27 ธันวาคม 2560 คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2017 เวลา 09:49:48 น. อ่าน: 28 ครั้ง

  เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas
  สถานที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี
  เปิดรับผล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 16:22:43 น. อ่าน: 24 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 15:50:05 น. อ่าน: 10 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 219 รายการ