• ข่าว

  บูรพาวาไรตี้ ตอน เปิดบ้านมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  สัมภาษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/03/2018 เวลา 09:31:34 น. อ่าน: 34 ครั้ง

  ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทุกท่าน ร่วมโครงการ คิดผิดชีวิตเปลี่ยน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/03/2018 เวลา 10:34:11 น. อ่าน: 23 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/03/2018 เวลา 09:57:25 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการจัดการขยะภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/03/2018 เวลา 09:36:36 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้ร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/03/2018 เวลา 16:04:52 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/03/2018 เวลา 10:01:33 น. อ่าน: 62 ครั้ง

  นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นใบสมัครจองหอพัก ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ณ สำนักงานประจำหอพัก ได้ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค.2561 และจะประกาศร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:57:20 น. อ่าน: 47 ครั้ง

  นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นหนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินค่าประกันของเสียหาย พร้อมแนบเอกสาร ได้ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.2561 ณ สำนั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:22:04 น. อ่าน: 119 ครั้ง

        หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต บริการที่พักบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)
  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม พ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/02/2018 เวลา 10:02:27 น. อ่าน: 142 ครั้ง

  10 อันดับ ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/02/2018 เวลา 10:42:48 น. อ่าน: 49 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 279 รายการ