• ข่าว

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ร้าน ซัก อบ รีด จำนวน ๑ ร้าน พื้นที่ ๓๐ ตารางเมตร ณ อาคารที่พักบุค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/06/2018 เวลา 14:54:55 น. อ่าน: 14 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน โดย ทางบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/06/2018 เวลา 10:36:25 น. อ่าน: 18 ครั้ง

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้บุคคล ภายนอกเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/06/2018 เวลา 14:58:20 น. อ่าน: 75 ครั้ง

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/06/2018 เวลา 15:45:54 น. อ่าน: 27 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/06/2018 เวลา 13:24:10 น. อ่าน: 41 ครั้ง

  ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
  ประจำปีการศึกษา 2561 Admission


  Website:http://tcas.cupt.net
  อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 15:12:26 น. อ่าน: 471 ครั้ง

  หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1000/2561 เรื่อ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 14:09:07 น. อ่าน: 118 ครั้ง

  ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ....................................................... คำชี้แจงขอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 13:17:49 น. อ่าน: 634 ครั้ง

  เนื่องด้วยห้องสมุดปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/06/2018 เวลา 10:21:34 น. อ่าน: 22 ครั้ง

  10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/06/2018 เวลา 13:53:39 น. อ่าน: 117 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 306 รายการ