• ข่าว

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญชม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา ม.บูรพา กีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต “จันทบุรีเกมส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/01/2018 เวลา 15:06:21 น. อ่าน: 5 ครั้ง

  รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายละเอียด >>>http://affair.buu.ac.th/index.php/ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/01/2018 เวลา 11:45:43 น. อ่าน: 25 ครั้ง

  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐)
  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/01/2018 เวลา 14:27:41 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอัญมณี
  ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/01/2018 เวลา 10:35:52 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  เว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เพื่อประชาสัมพันธ์
  http://asean-law.senate.go.th/th/ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2018 เวลา 14:44:14 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  ขอเชิญชม วิดีโอคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
  : ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  ^^Youtube ดร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2018 เวลา 13:33:59 น. อ่าน: 119 ครั้ง

  ขอเชิญชม วิดีโอคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
  : รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี
  ^^Youtube รศ.ดร. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2018 เวลา 10:52:39 น. อ่าน: 84 ครั้ง

  ขอเชิญชม วิดีโอคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
  : ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
  ^^Youtube ดร. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2018 เวลา 10:17:11 น. อ่าน: 70 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่าย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/01/2018 เวลา 16:10:12 น. อ่าน: 55 ครั้ง

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะเทคโนโลยีทางทะเล
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ขอเชิญ ครู นักเรียน แ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/01/2018 เวลา 14:34:14 น. อ่าน: 110 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 261 รายการ