รศ. ดร.ประทุม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีพิธีถวายความอาลัยและกล่าวแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

  • ข่าวใหม่ล่าสุด