หอพักนิสิต
ข้อมูลหอพัก


หอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีหอพักให้บริการดังนี้

หอพักนิสิต ๑ (สำหรับนิสิตหญิง) เป็นอาคาร ๓ ชั้น
พักห้องละ ๔ คน จำนวน ๖๖ ห้อง จำนวนที่พัก ๒๖๔ คน

บรรยากาศหอพักนิสิต ๑หอพักนิสิต ๒ (สำหรับนิสิตชาย) เป็นอาคาร ๓ ชั้น
พักห้องละ ๔ คน จำนวน ๗๐ ห้อง จำนวนที่พัก ๒๘๐ คน

บรรยากาศหอพักนิสิต ๒


หอพักนิสิต ๓ (สำหรับนิสิตหญิง) เป็นอาคารปีกหน้า ๓ ชั้น และอาคารปีกหลัง ๔ ชั้น
พักห้องละ ๔ คน จำนวน ๒๐๐ ห้อง จำนวนที่พัก ๘๐๐ คน

บรรยากาศหอพักนิสิต ๓* สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา : ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม ของใช้ส่วนตัว กุญแจสำหรับล็อคตู้เสื้อผ้าและตู้ของโต๊ะเขียนหนังสือติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐
สำนักงานหอพัก ๑ ต่อ ๑๗๒๗
สำนักงานหอพัก ๒ ต่อ ๑๗๒๖
สำนักงานหอพัก ๓ ต่อ ๑๗๒๐
งานกิจการนิสิต ต่อ ๑๗๐๙,๑๗๑๐
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ข้อห้ามประพฤติปฏิบัติของนิสิต
  • อัตราค่าที่พัก
  • แผนที่หอพักนิสิต