ติดต่อเรา


ติดต่องานกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

โทรสาร : ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘

อีเมล์ เว็บมาสเตอร์ : arees@go.buu.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~office_student