วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  โครงสร้าง

  ขอบข่ายงาน

  บุคลากร

  ระเบียบข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กองบริหารฯ

  งานสารบรรณและธุรการ

  งานการเจ้าหน้าที่

  งานอาคารสถานที่ฯ

  งานบริการวิชาการ

  งานกิจการนิสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บุคลากรหน่วยพัสดุ
 
คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน 1209

 

 
   
 

 


คุณน้ำผึ้ง มณีเกตุ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน 1211

 
   
 

 


คุณอทิตตยา จันทร์เทพ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เบอร์ภายใน 1212