โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองเบื้องต้นกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ขอเชิญอบรม กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญอบรม กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวประกาศ

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น
25 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 2
15 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 2

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 2

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ (2) TCAS'65 รอบ 2
15 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ (2) TCAS'65 รอบ 2

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) TCAS'65 รอบ 2

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS’65 รอบ 2
11 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS’65 รอบ 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota
11 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1
9 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา TCAS'65 รอบ 1

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564
8 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวประกาศ

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1
7 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

หน้า 7 จาก 60