โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 2
15 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 2

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 2

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ (2) TCAS'65 รอบ 2
15 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ (2) TCAS'65 รอบ 2

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) TCAS'65 รอบ 2

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS’65 รอบ 2
11 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด TCAS’65 รอบ 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota
11 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 2 : Quota

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1
9 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา TCAS'65 รอบ 1

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564
8 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวประกาศ

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับจองหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 1
7 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

เปิดรับจองหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 1

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 TCAS รอบ 1

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1
7 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.ฯ TACS'65 รอบ 1
4 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.ฯ TACS'65 รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

แสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565 ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรฯ

ขอแสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
4 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1
3 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

หน้า 6 จาก 57