โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
4 มีนาคม 2562 การศึกษา

การจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔)

การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย นิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑
4 มีนาคม 2562 การศึกษา

การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย นิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย นิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
4 มีนาคม 2562 การศึกษา

แจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

แจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เว็บไซต์เดิม คณะอัญมณี
1 มีนาคม 2562 ข่าวประกาศ

เว็บไซต์เดิม คณะอัญมณี

เว็บไซต์เดิม คณะอัญมณี

บริษัท NTP จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001 14001 45001
20 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

บริษัท NTP จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001 14001 45001

บริษัท เอ็นทีพี คอนซัลเตนท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) อบรมหลักสูตร ISO 9001 14001 45001

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ (ช่วงสอบกลางภาค 2/2561)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การศึกษา

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ (ช่วงสอบกลางภาค 2/2561)

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ (ช่วงสอบกลางภาค 2/2561)

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 ลำดับ ประจำเดือนมกราคม 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 การศึกษา

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 ลำดับ ประจำเดือนมกราคม 2562

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 ลำดับ ประจำเดือนมกราคม 2562

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
15 กุมภาพันธ์ 2562 การศึกษา

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะอัญมณี ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

SMART GEMS
15 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

SMART GEMS

อัตลักษณ์นิสิตคณะอัญมณี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงฯ
14 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพกิจกรรม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงฯ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

ดร.บัลลังก์  ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย
14 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพกิจกรรม

ดร.บัลลังก์ ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย

นิสิต ปี ๓ เยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม ของบริษัท อีสเทิร์นมารีน
14 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพกิจกรรม

นิสิต ปี ๓ เยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม ของบริษัท อีสเทิร์นมารีน

นิสิต ปี ๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล เยี่ยมชมโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม ของบริษัท อีสเทิร์นมารีน

หน้า 49 จาก 54