โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี พร้อมจัดสนามสอบพิเศษ
9 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี พร้อมจัดสนามสอบพิเศษ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมจัดสนามสอบพิเศษ 2565

ขอเรียนเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสำคัญในการเขียนคำขอฯ
4 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเรียนเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสำคัญในการเขียนคำขอฯ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ๒.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “หลักสำคัญในการเขียนคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔
3 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔

กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
3 มีนาคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
3 มีนาคม 2565 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เปิดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองเบื้องต้นกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ขอเชิญอบรม กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญอบรม กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2
2 มีนาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ข่าวดี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวประกาศ

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น
25 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1
9 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา TCAS'65 รอบ 1

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564
8 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวประกาศ

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทุกท่าน ประเมินการรับบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2564

หน้า 3 จาก 54