โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ CAS’65 รอบ 2
19 เมษายน 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ CAS’65 รอบ 2

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 : Quota ปีการศึกษา 2565

กำหนดการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน ๓๐ รายการ
18 เมษายน 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

กำหนดการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน ๓๐ รายการ

กำหนดการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ จำนวน ๓๐ รายการ

คณะอัญมณี  รับสมัครอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจฯ
12 เมษายน 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

คณะอัญมณี รับสมัครอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจฯ

คณะอัญมณี รับสมัครอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจฯ

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
8 เมษายน 2565 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
5 เมษายน 2565 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2565
4 เมษายน 2565 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2565

กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
23 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบฯ
21 มีนาคม 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

โค้งสุดท้ายเตรียมตัวสอบปลายภาค 2/2564
21 มีนาคม 2565 การศึกษา

โค้งสุดท้ายเตรียมตัวสอบปลายภาค 2/2564

  งานบริการวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เปิดจองหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
21 มีนาคม 2565 การศึกษา

เปิดจองหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

เปิดจองหอพักนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

รับสมัครอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ
18 มีนาคม 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

รับสมัครอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
17 มีนาคม 2565 การศึกษา

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

หน้า 2 จาก 54