โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'65 รอบ 3
25 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'65 รอบ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS'65 รอบ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) TCAS'65 รอบ 3
24 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) TCAS'65 รอบ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 2) TCAS'65 รอบ 3

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิต TCAS'65 รอบ 2
12 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิต TCAS'65 รอบ 2

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิต TCAS'65 รอบ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  TCAS'65 รอบ 2
11 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'65 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'65 รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สัมภาษณ์ TCAS'65 รอบ 2
2 พฤษภาคม 2565 ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สัมภาษณ์ TCAS'65 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 พ.ค. 2565 - http://regservice.buu.ac.th - https://student.mytcas.com

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบ 2 คณะวิทย์-ศิลป์
29 เมษายน 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบ 2 คณะวิทย์-ศิลป์

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบ 2 คณะวิทย์-ศิลป์

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบ 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
29 เมษายน 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบ 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล

การเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบที่ 2 คณะอัญมณี
29 เมษายน 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

การเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'65 รอบที่ 2 คณะอัญมณี

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ๒๕๖๕
22 เมษายน 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

เปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ๒๕๖๕

เปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ๒๕๖๕

บัณฑิต 2563 ตอบแบบสำรวจการมีงานทำ ลุ้นรับเงินรางวัล
20 เมษายน 2565 การศึกษา

บัณฑิต 2563 ตอบแบบสำรวจการมีงานทำ ลุ้นรับเงินรางวัล

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวส. 2565 (ครั้งที่ 2)
19 เมษายน 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวส. 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

หน้า 1 จาก 54