โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5 มีนาคม 2563 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
7 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
6 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
3 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษา

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ขอติดตามสมาชิกค้างส่งวัสดุสารสนเทศ (หนังสือ/สื่อโสตฯ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน ๒๗ รายการ
24 มกราคม 2563 จัดซื้อ/จัดจ้าง

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน ๒๗ รายการ

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๗ รายการ

รายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๑
20 มกราคม 2563 การศึกษา

รายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๑

รายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๒)
20 มกราคม 2563 การศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๒)

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
17 มกราคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ห้องสมุดขยายเวลาสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒
10 มกราคม 2563 การศึกษา

ห้องสมุดขยายเวลาสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

ห้องสมุดขยายเวลาสอบกลางภาค ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

หน้า 1 จาก 19