โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
9 กันยายน 2563 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานบริการวิชาการขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
28 สิงหาคม 2563 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับสมัครอาจารย์สาขาออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
27 สิงหาคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์สาขาออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ห้องสมุด ขยายเวลาเปิดให้บริการสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๓
25 สิงหาคม 2563 การศึกษา

ห้องสมุด ขยายเวลาเปิดให้บริการสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๓

ห้องสมุด ขยายเวลาเปิดให้บริการสอบกลางภาค 1/2563

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
18 สิงหาคม 2563 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
5 สิงหาคม 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมลงนามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
1 สิงหาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วมลงนามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร
31 กรกฎาคม 2563 ข่าวประกาศ

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร

งดจอดรถทุกชนิด เพื่อปรับปรุงโรงยิมฯ ฝั่งอาคารที่พักบุคลากร

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
30 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานสมาชิกค้างส่งประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วม ธ.กรุงไทย ให้บริการชำระค่าลงทะเบียน
24 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วม ธ.กรุงไทย ให้บริการชำระค่าลงทะเบียน

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการชำระค่าลงทะเบียน โดยรถ Mobile

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก
23 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก

ขยายเวลา การขอรับเงินคืนส่วนต่างและส่วนลด ค่าบำรุงหอพัก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์
23 กรกฎาคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

หน้า 1 จาก 27