โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การซ่อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Core switch) ของอาคารเรียนรวม
7 พฤศจิกายน 2562 ระบบเครือข่าย

การซ่อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Core switch) ของอาคารเรียนรวม

การซ่อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Core switch) ของอาคารเรียนรวม

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แก้ไข ๖ พ.ย. ๖๒
4 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แก้ไข ๖ พ.ย. ๖๒

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แก้ไข ๖ พ.ย. ๖๒

ขอเชิญบริจาคโลหิต วันที่ 31 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญบริจาคโลหิต วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ขอเชิญบริจาคโลหิต วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
28 ตุลาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ขอเชิญนิสิต ส่งผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
18 ตุลาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญนิสิต ส่งผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย

ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมนักศึกษาเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ของการเคหะแห่งชาติ ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท

ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมอบรมจัดทำรูปเล่มงานวิจัยอย่างง่ายฯ
18 ตุลาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมอบรมจัดทำรูปเล่มงานวิจัยอย่างง่ายฯ

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จัดทำรูปเล่มงานวิจัยอย่างง่ายด้วย Microsoft Word 2016” สำหรับนิสิต

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16 ตุลาคม 2562 ข่าวประกาศ

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
7 ตุลาคม 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
4 ตุลาคม 2562 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
4 ตุลาคม 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ขอให้นิสิตติดต่อรับยานพาหนะ คืน ณ หอพักนิสิต
2 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ขอให้นิสิตติดต่อรับยานพาหนะ คืน ณ หอพักนิสิต

ขอให้นิสิตติดต่อรับยานพาหนะ คืน ณ หอพักนิสิต

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2 ตุลาคม 2562 การศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับหอพักนิสิต ๒-๓

หน้า 1 จาก 14