โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
17 มกราคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ
9 มกราคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
9 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
8 มกราคม 2563 การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
7 มกราคม 2563 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

รับสมัครอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
2 มกราคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด
23 ธันวาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔-๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก อาจารย์สาขาวิชาการตลาดฯ
16 ธันวาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก อาจารย์สาขาวิชาการตลาดฯ

คณะอัญมณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาดฯ

โครงการฝึกงานต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) สำหรับนิสิตปี 4
16 ธันวาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

โครงการฝึกงานต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) สำหรับนิสิตปี 4

โครงการฝึกงานต่างประเทศ ( ออสเตรเลีย) สำหรับนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการฯ มหาวิทยาลัยฉู่ฉง
16 ธันวาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการฯ มหาวิทยาลัยฉู่ฉง

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์กับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง สาธารณรัฐประชาชนจีน

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
9 ธันวาคม 2562 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
9 ธันวาคม 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

หน้า 1 จาก 18