โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒๔ กันยายน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันมหิดล
23 กันยายน 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

๒๔ กันยายน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันมหิดล

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

ม.บูรพา จันทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ ลว.๒๑ ก.ย.๖๔
23 กันยายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

ม.บูรพา จันทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ ลว.๒๑ ก.ย.๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลว.๒๑ ก.ย.๖๔

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ค่าบำรุงฯ เพิ่มเติม ร้อยละ 30
10 กันยายน 2564 การศึกษา

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ค่าบำรุงฯ เพิ่มเติม ร้อยละ 30

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
8 กันยายน 2564 ข่าวประกาศ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขยายเวลารับสมัครฯ อาจารย์สาขาการออกแบบฯ
25 สิงหาคม 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ขยายเวลารับสมัครฯ อาจารย์สาขาการออกแบบฯ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้านศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบฯ

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ รอบที่ 2
23 สิงหาคม 2564 การศึกษา

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ รอบที่ 2

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ รอบที่ 2 (สำหรับนิสิตที่พลาดการลงทะเบียนฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
23 สิงหาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อบรมออนไลน์ EP.4 ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล (BGL)
23 สิงหาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

อบรมออนไลน์ EP.4 ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล (BGL)

อบรมออนไลน์จากห้องปฏิบัติการอัญมณี EP.4 "ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคฯ
19 สิงหาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคฯ

โครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต (ออนไลน์)

รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
17 สิงหาคม 2564 การศึกษา

รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
16 สิงหาคม 2564 การศึกษา

การขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

การขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
13 สิงหาคม 2564 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน้า 1 จาก 46