โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ชมรมนักการเมือง จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยการผลิตน้ำจืดฯ
16 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

ชมรมนักการเมือง จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยการผลิตน้ำจืดฯ

ชมรมนักการเมือง จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อการเกษตร

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
16 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

การประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี “วางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี”

เชิญชวน เข้าร่วมงาน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12 กันยายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เชิญชวน เข้าร่วมงาน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เชิญชวน เข้าร่วมงาน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้อง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
5 กันยายน 2562 ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้อง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้อง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากรุ่นพี่
27 สิงหาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจากรุ่นพี่

แนะนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัญมณี ครั้งที่ ๑๒
16 สิงหาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัญมณี ครั้งที่ ๑๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัญมณี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

งดการเรียนการสอน งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ปี 2562
15 สิงหาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

งดการเรียนการสอน งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ปี 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี งดการเรียนการสอน งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ปี 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
13 สิงหาคม 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
13 สิงหาคม 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
13 สิงหาคม 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2 สิงหาคม 2562 การศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
25 กรกฎาคม 2562 ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

หน้า 1 จาก 12