โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
22 มีนาคม 2566 การศึกษา

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)

การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)

งดให้บริการ พื้นที่ห้องสมุด โซน L วันที่ 16-19 มีนาคม 2566
10 มีนาคม 2566 การศึกษา

งดให้บริการ พื้นที่ห้องสมุด โซน L วันที่ 16-19 มีนาคม 2566

งานห้องสมุด งดให้บริการพื้นที่โซน L

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันกุ้งจันท์  ครั้งที่ 27
8 มีนาคม 2566 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันกุ้งจันท์  ครั้งที่ 27

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันกุ้งจันท์  ครั้งที่ 27

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แนะนำหนังสือใหม่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ของงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ข่าวสถิติการให้บริการงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

หน้า 1 จาก 77