โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริการห้องพักสำหรับบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อย ม.บูรพา วข.จันทบุรี
20 ธันวาคม 2564 การศึกษา

บริการห้องพักสำหรับบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อย ม.บูรพา วข.จันทบุรี

บริการห้องพักสำหรับบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อย ม.บูรพา วข.จันทบุรี

รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
13 ธันวาคม 2564 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ๗๕ รายการ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบฯ จังหวัดจันทบุรี
9 ธันวาคม 2564 ข่าวประกาศ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบฯ จังหวัดจันทบุรี

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ศูนย์สอบฯ ข้าราชการ พ.ศ. 2564 จังหวัดจันทบุรี

ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สนามสอบ ม.บูรพา จันทบุรี
9 ธันวาคม 2564 ข่าวประกาศ

ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สนามสอบ ม.บูรพา จันทบุรี

ศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนทัองถิ่น พ.ศ. 2564   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ที่จอดรถ ศูนย์สอบฯ ข้าราชการ พ.ศ. 2564 จังหวัดจันทบุรี
8 ธันวาคม 2564 ข่าวประกาศ

ที่จอดรถ ศูนย์สอบฯ ข้าราชการ พ.ศ. 2564 จังหวัดจันทบุรี

ที่จอดรถศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนทัองถิ่น พ.ศ. 2564 สนามสอบจังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
8 ธันวาคม 2564 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
7 ธันวาคม 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

READ & SHARE ห้องสมุดขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือ
3 ธันวาคม 2564 การศึกษา

READ & SHARE ห้องสมุดขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือ

READ & SHARE ห้องสมุดขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือ

กำหนดการชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
3 ธันวาคม 2564 การศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
3 ธันวาคม 2564 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3 ธันวาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ TCAS'65 รอบ 1

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ TCAS'65 รอบ 1

หน้า 1 จาก 49