โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หมายเลขห้องพักนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 63) ม.บูรพา จันทบุรี
18 มิถุนายน 2563 การศึกษา

หมายเลขห้องพักนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 63) ม.บูรพา จันทบุรี

ประกาศ หมายเลขห้องพักนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 63)

การจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 (TCAS'63 รอบ 4)
11 มิถุนายน 2563 การศึกษา

การจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 (TCAS'63 รอบ 4)

การจองหอพักนิสิต และแจ้งหลักฐานการชำระเงินค่าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 (รอบการสมัคร TCAS 4)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563
9 มิถุนายน 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

วันรายงานตัวและเข้าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จันทบุรี
4 มิถุนายน 2563 การศึกษา

วันรายงานตัวและเข้าหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จันทบุรี

กำหนดวันรายงานตัวและขนย้ายสัมภาระเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตจันทบุรี)

กำหนดการเปิดหอพัก ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มิถุนายน 2563 การศึกษา

กำหนดการเปิดหอพัก ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การเลื่อนกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รายการณุกน็อตออนทัวร์ EP 53 : เทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา PART02
28 พฤษภาคม 2563 การศึกษา

รายการณุกน็อตออนทัวร์ EP 53 : เทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา PART02

รายการณุกน็อตออนทัวร์ EP 53 : เทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา PART02

รายการณุกน็อตออนทัวร์ EP 52 : เทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา PART01
28 พฤษภาคม 2563 การศึกษา

รายการณุกน็อตออนทัวร์ EP 52 : เทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา PART01

รายการณุกน็อตออนทัวร์ EP 52 : เทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา PART01

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤษภาคม 2563 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒
28 พฤษภาคม 2563 การศึกษา

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒

การชำระเงินค่าหอพักนิสิต สำหรับนิสิต 63 รอบการสมัคร TCAS 1-3
27 พฤษภาคม 2563 การศึกษา

การชำระเงินค่าหอพักนิสิต สำหรับนิสิต 63 รอบการสมัคร TCAS 1-3

การชำระเงินค่าหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 63 รอบการสมัคร TCAS 1-3

 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้อง
22 พฤษภาคม 2563 ข่าวประกาศ

 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้อง

 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้อง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน้า 1 จาก 24