โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครทุน ค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพักนิสิต ม.บูรพา  วข.จันทบุรี
8 กรกฎาคม 2564 การศึกษา

เปิดรับสมัครทุน ค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพักนิสิต ม.บูรพา วข.จันทบุรี

รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อชำระค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

อบรมออนไลน์  EP.2 (BGL)
8 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

อบรมออนไลน์  EP.2 (BGL)

อบรมออนไลน์ (ฺBGL)

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความผูกพันต่อกองบริหาร วข.จันทบุรีฯ
7 กรกฎาคม 2564 ข่าวประกาศ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความผูกพันต่อกองบริหาร วข.จันทบุรีฯ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความผูกพันต่อกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

การรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ปีการศึกษา 1/2564
24 มิถุนายน 2564 การศึกษา

การรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ปีการศึกษา 1/2564

การรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ยินดีต้อนรับ >เด็กอัญมณี 64< ปฐมนิเทศออนไลน์
24 มิถุนายน 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ยินดีต้อนรับ >เด็กอัญมณี 64< ปฐมนิเทศออนไลน์

ยินดีต้อนรับ "เด็กอัญมณี 64" ปฐมนิเทศออนไลน์

Internet Package สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2564 การศึกษา

Internet Package สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

Internet Package สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ขอเชิญนิสิตใหม่ ร่วมงานปฐมนิเทศ 2564 Online
23 มิถุนายน 2564 การศึกษา

ขอเชิญนิสิตใหม่ ร่วมงานปฐมนิเทศ 2564 Online

ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ ผู้ปกครอง คณาจารย์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การรายงานตัวเป็นนิสิตและการจองหอพัก TCAS รอบ 5 ปีการศึกษา 2564
21 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

การรายงานตัวเป็นนิสิตและการจองหอพัก TCAS รอบ 5 ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวเป็นนิสิตและการจองหอพัก TCAS รอบ 5 ปีการศึกษา 2564

งานห้องสมุด ล็อกการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
18 มิถุนายน 2564 การศึกษา

งานห้องสมุด ล็อกการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

งานห้องสมุด ล็อกการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
17 มิถุนายน 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

การรายงานตัวเป็นนิสิต TCAS'64 รอบ 4 วันที่ 17-18 มิ.ย.64
16 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

การรายงานตัวเป็นนิสิต TCAS'64 รอบ 4 วันที่ 17-18 มิ.ย.64

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิต TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2564

เลื่อน การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดที่เสื่อมสภาพ ๗๕ รายการ
16 มิถุนายน 2564 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

เลื่อน การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดที่เสื่อมสภาพ ๗๕ รายการ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เรื่อง เลื่อน วันและเวลา การดูครุภัณฑ์ และจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

หน้า 1 จาก 42