โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ รอบ 2
7 พฤษภาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ รอบ 2

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญบัณฑิต 2562 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต
29 เมษายน 2564 การศึกษา

ขอเชิญบัณฑิต 2562 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต

ขอเชิญบัณฑิต ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 คณะวิทย์-ศิลป์
28 เมษายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 คณะวิทย์-ศิลป์

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือก อาจารย์ด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
22 เมษายน 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือก อาจารย์ด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

ผลการคัดเลือกอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2564
8 เมษายน 2564 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมีนาคม 2564

ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก อาจารย์ด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
2 เมษายน 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก อาจารย์ด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
26 มีนาคม 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

การขอรับเงินคืนค่าหอพัก ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ (COVID-19 ระลอกใหม่)
24 มีนาคม 2564 การศึกษา

การขอรับเงินคืนค่าหอพัก ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ (COVID-19 ระลอกใหม่)

การขอรับเงินคืนค่าหอพัก ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ปิดทำการห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
23 มีนาคม 2564 การศึกษา

ปิดทำการห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ปิดทำการห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
17 มีนาคม 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น
15 มีนาคม 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น

หน้า 1 จาก 36