โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โลจิสติกส์ฯ ประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฯ
8 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

โลจิสติกส์ฯ ประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฯ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดประชุมสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)
1 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)

โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)

กิจกรรมยามบ่าย จะเจียรพลอยอะไรแบบไหนกันนะ ​(IIJMAT)
14 พฤษภาคม 2564 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมยามบ่าย จะเจียรพลอยอะไรแบบไหนกันนะ ​(IIJMAT)

กิจกรรมยามบ่ายของเด็กๆ​วันนี้​ จะเจียรพลอยอะไรแบบไหนกันนะ ​(IIJMAT)

การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนอัญมณี ​(IIJMAT)
13 พฤษภาคม 2564 ภาพกิจกรรม

การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนอัญมณี ​(IIJMAT)

การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนอัญมณี​(Faceting​ Design​ For​ Gemstones) ​(IIJMAT)

สนุกสนานไปกับการเรียนเจียระไนพลอย​( IIJMAT )
13 พฤษภาคม 2564 ภาพกิจกรรม

สนุกสนานไปกับการเรียนเจียระไนพลอย​( IIJMAT )

EP.1/1 สนุกสนานไปกับการเรียนเจียระไนพลอย​ ของห้องปฏิบัติการ​ Lapidary​House

ม.บูรพา จันทบุรี อบรม KPI Online
13 พฤษภาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี อบรม KPI Online

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online)”

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
11 พฤษภาคม 2564 การศึกษา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1
6 พฤษภาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์
26 เมษายน 2564 ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการ Cluster ทุเรียนให้กับจันทบุรี
26 เมษายน 2564 ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินโครงการ Cluster ทุเรียนให้กับจันทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา หารือแนวทางการดำเนินโครงการ Cluster ทุเรียนให้กับจันทบุรี

รองอธิการบดี วข.จันทบุรี หารือโครงการวิจัย  “การพัฒนากลไก Provincial think tankฯ”
23 เมษายน 2564 ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดี วข.จันทบุรี หารือโครงการวิจัย “การพัฒนากลไก Provincial think tankฯ”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ประชุมหารือการทำโครงการวิจัย “การพัฒนากลไก Provincial think tankฯ”

หน้า 3 จาก 24