โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1
9 กุมภาพันธ์ 2565 668 ครั้ง

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'65 รอบ 1

           งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ขอแจ้งผู้มีสิทธิ์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินตามขั้นตอนและคำชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัว ค่าธรรมเนียม และข้อมูลหอพัก ดังนี้ 
1. ตรวจสอบรหัสนิสิต คลิก « ค้นหารหัสนิสิต » (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16.00 น.)
2. เข้าสู่ ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ ( ระบบจะเปิด 09.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ก่อนเวลาปิดทำการของธนาคาร)
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ ระบบรายงานตัวออนไลน์ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และจองหอพัก (ในส่วนของหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นิสิตที่ต้องการจองหอพักให้แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางนี้ แบบฟอร์มการจองหอพักนิสิต นิสิตปี 1 รหัส 65 ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) อ่านรายละเอียด
4. พิมพ์เอกสารประกอบการรายงานตัวจาก ระบบรายงานตัวออนไลน์
5. นำใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เคาเตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven ตามช่วงเวลาที่กำหนด (วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)
6. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ขอให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย)

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
(วงเล็บมุมซองทางซ้ายมือ "ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต คณะ สาขาวิชา ")

7. ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่เว็บไซต์ ระบบรายงานตัวออนไลน์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun