โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1
7 กุมภาพันธ์ 2565 172 ครั้ง

ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

          งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS'65 รอบที่ 1 ให้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
          หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ 
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun