โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับจองหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 1
7 กุมภาพันธ์ 2565 436 ครั้ง

เปิดรับจองหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 1

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทุบรี ขอประสัมพันธ์แจ้งข่าวรับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 TCAS รอบ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้

จองหอพักผ่านแบบฟอร์มการจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ที่ลิ้งก์ https://bit.ly/จองหอพักภาคต้น65 หรือ QR Code (ระบบเปิด 09.00น.)

สอบถามเพิ่มเติม facebook fanpage : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือโทร 039310000 ต่อ 1720

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun