โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
4 กุมภาพันธ์ 2565 184 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  รายงาน ๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยฝาเดียวบริเวณชายหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
๒. การวิเคราะห์อาหารสัตว์
๓. คู่มือปลาในแนวปะการังของไทย : 101 ปลาทะเลไทย(ฉบับปรับปรุง)
๔. ฉันจึงมาหาความหมาย
๕. การปลูกพริก
๖. มีนวิทยา
๗. หลักการตลาด
๘. ชวนคุณให้รวย
๙. หลักสถิติ
๑๐. โภชนา-โรคา น่าฉงน

          คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สามารถขอรับบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ห้องสมุดเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun