โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญคุณครูสมัครอบรม Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนฯ (ฟรี)
2 กุมภาพันธ์ 2565 225 ครั้ง

ขอเชิญคุณครูสมัครอบรม Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนฯ (ฟรี)

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญคุณครู ในจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต ในหลักสูตร Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 12-13 และ 19-20 ก.พ. 2565 รายละเอียดตามเว็บไซต๋ https://sites.google.com/go.buu.ac.th/upskill2565 หรือ ทาง QR-Code ในเอกสารประชาสัมพันธ์

ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คน

สมัครได้ในระหว่างวันที่ 1 - 9 ก.พ. 2565 (อาจปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครครบ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 11 ก.พ. 2565 ทางเว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.ธนพล พุกเส็ง 081-269-7809
ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.นายธนพล พุกเส็ง โทร.039-310000 ต่อ 2031

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun