โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด
19 มกราคม 2565 165 ครั้ง

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้บริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ห้องสมุดเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด covic-19 ขอให้ผู้ใช้บริการสวมแมสตลอดเวลาที่ใช้บริการในห้องสมุด


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun