โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 208 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔


๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔


๑. แพลงก์ตอนพืช
๒. โจทย์2000ข้อคณิคศาสตร์ดิสครีต
๓. อย่ามาอยู่กับกุ้ง
๔. ล่องไพร
๕. ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในญี่ปุ่น
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น (Kaizen)
๗. ฟิสิกส์ทั่วไป 1
๘. ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพ ด้วย Premiere Pro CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น
๙. การ์ตูนประวัติศาสตร์นานาประเทศแสนสนุก
๑๐. สาหร่ายวิทยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun