โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ววววว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
21 ธันวาคม 2564 344 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ววววว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

          ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้เข้าใช้บริการพื้นที่หอสมุดได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเพื่อความปลอดภัย ขอความร่วมมือในการเข้าใช้บริการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ที่กำหนดไว้

ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
เข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น! ผู้เข้าใช้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าใช้บริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ  ๔๐๐๙-๑๑
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun