โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริการห้องพักสำหรับบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อย ม.บูรพา วข.จันทบุรี
20 ธันวาคม 2564 411 ครั้ง

บริการห้องพักสำหรับบัณฑิต ฝึกซ้อมย่อย ม.บูรพา วข.จันทบุรี

          กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี บริการห้องพักสำหรับบัณฑิตช่วงฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 รายละเอียดดังนี้
1. อาคารหอพัก
     : หอพักนิสิต 2 (ชาย) ห้องพัดลม  
     : หอพักนิสิต 3 (หญิง) ห้องพัดลม/ห้องปรับอากาศ
      พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
 อัตราค่าที่พัก
     : ห้องพัดลม คนละ 100 บาท/คืน                  
     : ห้องปรับอากาศ ห้องละ 300 บาท/คืน
 อุปกรณ์ในห้องพัก : ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตู้เสื้อผ้า   โต๊ะ เก้าอี้

2. บ้านพัก
  บ้านพัก Villa B (ห้องปรับอากาศ)   พักห้องละไม่เกิน 2 คน
  อัตราค่าที่พัก : ห้องละ 650 บาท/คืน
  อุปกรณ์ในห้องพัก : ที่นอน หมอน   ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ตู้เย็น โทรทัศน์  กาน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น

ขั้นตอนการจองที่พัก
กรอกข้อมูลการจองห้องพัก ระบบจองห้องพักสำหรับบัณฑิตช่วงรับปริญญา ดังนี้                
1.ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) ของผู้เข้าพักทั้งห้อง
2.ห้องพักที่ต้องการจอง
3.วันที่เข้าพัก และวันที่ออกจากที่พัก
4.ตรวจสอบ E-mail แจ้งหมายเลขห้องพัก และช่องทางการชำระเงินค่าที่พัก

เงื่อนไขการเข้าพัก
1.ให้บริการและอนุญาตให้เข้าพักเฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
2.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้ผู้เข้าพักทุกคน แสดงหลักฐาน ดังนี้
     - ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
     - ผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยวิธีตรวจแบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่วโมง หรือ ใช้ชุดตรวจ ATK ภายใน 48 ขั่วโมง ก่อนเข้าพัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
     หอพัก 2 ,3 : คุณอรวรรณ ขุนจิต  โทร.039-310-000 ต่อ 1720        
     บ้านพัก Villa B : คุณสายสุนีย์ สุทธิพร  โทร.039-310-000 ต่อ 0


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun