โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
20 กรกฎาคม 2564 570 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญชวน ส่งนักเรียนและคณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
          ชมการถ่ายทอดสดสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live : @SciencedaySABUU หรือ คลิ๊ก งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ BUU Chan
          **โดยรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตาม Link ด้านล่างภาพแต่ละกิจกรรมได้เลย
>> กำหนดการจัดกิจกรรมในการร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 สามารถคลิ๊กกำหนดการจัดกิจกรรม

**********************************************************

กิจกรรมที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
รายละเอียดกิจกรรม
กรอกข้อมูลการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
**********************************************************
กิจกรรมที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดกิจกรรม
กรอกข้อมูลการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
**********************************************************
กิจกรรมที่ 3 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
รายละเอียดกิจกรรม
กรอกข้อมูลการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
**********************************************************
กิจกรรมที่ 4 การประกวดภาพวาดทางจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
รายละเอียดกิจกรรม
กรอกข้อมูลการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
**********************************************************

กิจกรรมที่ 5 การประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดกิจกรรม
กรอกข้อมูลการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร  
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
**********************************************************
กิจกรรมที่ 6 การประกวดสื่ออินโฟกราฟิก หัวข้อเรื่อง "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
**********************************************************
กิจกรรมที่ 7 การประกวดสื่อวีดิทัศน์ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
**********************************************************
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์ โทร. 1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun