โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ (โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้)
6 กรกฎาคม 2564 48 ครั้ง

ขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ (โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้)

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้วีรบุรุษดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัยรวมถึงผู้ประสบภัยทุกท่าน จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 จังหวัดสมุทรปราการ 

วิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้น

1. ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกกลางแจ้ง สวมหน้ากาก และติดตามคําสั่งแจ้งให้อพยพจากพื้นที่ของท่าน เนื่องจากเหตุยังไม่สงบ อาจมีการระเบิดซ้ำของถังสารเคมี

2. การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง ให้อาบน้ำล้างตัวด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที

3. การสัมผัสสารเคมีบริเวณดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที หลังจากนั้นให้รีบพบแพทย์

4. หากหายใจรับสารเคมีแล้วมีอาการระคายเคือง แสบ ควรรีบพบแพทย์

5. เสื้อผ้าที่มีการสัมผัสหรือปนเปื้อนสารเคมี ให้ถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับออกแยกจากเสื้อผ้าทั่วไป หากเสื้อผ้าสัมผัสสารเคมีจํานวนมากให้ทิ้งทันที

6. หากมีแผลที่ผิวหนังให้ทําความสะอาดทุกวันและระวังการติดเชื้อ

7. ดื่มหรือจิบน้ำเพิ่มขึ้น

ขอบคุณที่มา : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun