โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 มกราคม 2562 203 ครั้ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun