โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 4 รับตรง คณะเทคโนโลยีทางทะเล
10 มิถุนายน 2564 72 ครั้ง

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 4 รับตรง คณะเทคโนโลยีทางทะเล

          คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.    เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

หรือ https://line.me/R/ti/g/-BPTge6BDz
เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพื่อรายงานตัว
2.    ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้ 
3.    หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กำหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณศศิฬา ฉิมพลี โทร.0-81863-7859
4.    อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพื่อสัมภาษณ์นิสิต  
5.    เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และจะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 
6.    ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน  
7.    กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที 
8.    การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun