โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔
31 พฤษภาคม 2564 301 ครั้ง

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ม.บูรพา จันทบุรี มีสิทธิ์ได้รับทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา (๒ ภาคเรียน) มากกว่า ๒๐๐ ทุน
รายละเอียดการสมัครขอรับทุน
          ๑. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
          - TCAS รอบ ๒ (ปิดรับ ๓๑ พ.ค.๖๔)
          - TCAS รอบ ๔ (ปิดรับ ๑๑ มิ.ย. ๖๔)
          ๒. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
          - TCAS รอบ ๑, ๒ และ ๔ (ปิดรับ ๑๑ มิ.ย.๖๔)
          ๓. คณะอัญมณี TCAS 
        - TCAS รอบ ๑, ๒ และ ๔ (ปิดรับ ๑๑ มิ.ย.๖๔)

การสมัครขอรับทุน
TCAS 2 รอบโควตา ส่งเอกสารมาที่ คุณสุนิสารัตน์ สานนท์
Email : sunisarat@go.buu.ac.th สมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถามงานบริการวิชาการ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
0-3931-0000 ต่อ 1609

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun