โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน
10 มกราคม 2562 558 ครั้ง

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

เราสามารถกู้คืนรหัสผ่านได้เองแล้วนะจ๊ะ ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID 

1. ลงทะเบียนเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียว ก็สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ทันที
2. ไม่ต้องเสียเวลาในการรอสาย
3. ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สำนักคอมฯ
4. กู้รหัสผ่านเองได้ทุกที
5. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

- บริการใหม่สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น
- ลงทะเบียนเปิดใช้งานได้ที่ https://myid.buu.ac.th โดยใส่ username และ password ที่ออกให้โดยสำนักคอมพิวเตอร์  / ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

หมายเหตุ หากรหัสผ่านหมดอายุก่อนการลงทะเบียนเปิดการใช้งาน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.093-310000 ต่อ 4113 หรือสำนักคอมพิวเตอร์ ที่เบอร์ 0-3810-2770

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอารีย์   โคตะนันท์ โทร.4112


ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun