โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

9 เมษายน 2564 334 ครั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี มอบของให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

          เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร  เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นตัวแทน ส่งมอบของบริจาค อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์  เพื่อถวายพระสงฆ์ที่อาพาธ โดยเมื่อวันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์  โดยรับบริจาค ณ สำนักงานกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด