โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

24 ธันวาคม 2563 109 ครั้ง

ม.บูรพาจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ก่อนร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และ ดอกไม้สด พร้อมถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun