โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน วันที่ 21 พ.ย.63 - 21 มี.ค.64
17 ธันวาคม 2563 302 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน วันที่ 21 พ.ย.63 - 21 มี.ค.64


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส ศรีลือ โทร.4010

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun