โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง (ISEP)
7 กันยายน 2561 139 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง (ISEP)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Ms. Wang Shifang และ Ms. He Bo อาจารย์จากมหาวิทยาลัยคุณหมิง (Kunming) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำนิสิตสาขาพละศึกษา (Physical Education faculty) จำนวน 18 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 7-17 กันยายน 2561 ในการนี้ทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมเต้นรำ กิจกรรมดำน้ำ การแข่งกีฬาบาสเกตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน การศึกษาดูงานที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี และการนำไปเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun