โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

16 ตุลาคม 2563 289 ครั้ง

งานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ม.บูรพา จันทบุรีร่วมงานพิธีจุดเทียน น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ลัญจกร  สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในการนี้มีประชาชนจิตอาสา ร่วมรำโทนเทิดพระเกียรติ ร.๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด