โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
12 ตุลาคม 2563 546 ครั้ง

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

          หน่วยหอพักนิสิต งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นิสิตดำเนินการดังนี้
          ๑.นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองหอพัก (เอกสารแนบ) และกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน
          ๒.ยื่นใบสมัครหอพัก ที่กรอกรายละเอียด+ติดรูปถ่ายแล้ว (เพื่อลงเลขห้อง) ที่ สำนักงานหอพัก ชั้น ๑
          ๓.ติดต่อชำระเงินค่าบำรุงหอพัก โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (ไม่รับเงินสด) ที่ สำนักงานหอพัก ชั้น ๑

กำหนดการรับจองหอพัก
          ๑.นิสิตประสงค์ อยู่ห้องเดิม ของภาคต้น ยื่นใบสมัคร และชำระเงิน ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
          ๒.นิสิตที่ประสงค์ ย้ายห้อง /เข้ามาอยู่ใหม่ ยื่นใบสมัคร และชำระเงิน ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1720 คุณอรวรรณ ขุนจิต (พี่แอน)


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun