โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ป.ตรี (ครั้งที่ ๑)
15 กันยายน 2563 353 ครั้ง

รับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ป.ตรี (ครั้งที่ ๑)

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ทุน ม.บูรพา บางแสน) ติดต่อส่งเอกสารที่งานกิจการนิสิต ตึก S ตามวันเวลาที่ระบุตามเอกสารแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun