โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30 กรกฎาคม 2563 348 ครั้ง

The Hero of Burapha University Chanthaburi Campus.

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอชื่นชมและยกย่อง อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด ที่ได้ช่วยชีวิตเด็กให้รอดจากการจมน้ำ เหตุเกิดจากมีเด็กประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในน้ำที่มีความลึกพอสมควร พี่ของเด็กผู้เคราะห์ร้ายได้ร้องขอความช่วยเหลือ อ.บัญชา ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำให้ความช่วยเหลือทันที ซึ่งพบว่าน้ำบริเวณนั้นมีความลึกไม่สามารถยืนได้ อ.บัญชา ได้ประคองเด็กให้ลอยตัวพ้นจากน้ำและปลอบโยนให้เด็กคลายความตกใจก่อนที่จะส่งให้พ่อของเด็กรับขึ้นจำกน้ำอย่างปลอดภัย เหตุการณ์นี้ เป็นการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเพื่อชีวิตของผู้อื่น คณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงขอชื่นชมและยกย่อง อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำ ที่ได้เสียสละเสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการใช้หลักวิชาในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นจนปลอดภัย “เชื่อว่าทุกคนมีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น แต่ความพร้อมด้านรู้ ความสามารถที่ถูกวิธีเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนทั้งผู้ที่ช่วยและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ”


ผู้ส่งข่าว : ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ โทร.๓๐๑๒
จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun