โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 กรกฎาคม 2563 332 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมพร้อมรับมือโควิด19 (COVID19)

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน และให้คำแนะนำพร้อมกับแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อรับมือกับโควิด19 (COVID19) เนื่องจากในช่วงนี้ยังเป็นช่วงเฝ้าระวังเชื้อโควิด19 ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานและเพื่อความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun