โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)
29 มิถุนายน 2563 223 ครั้ง

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

          กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกกษ์ โทร.1710

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun