โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

24 มิถุนายน 2563 84 ครั้ง

ถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย คณะอัญมณี

โรงเรียนติวเตอร์ BeWise Academy เข้าถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย ภายในห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นต่าง ๆ ของคณะอัญมณี
          BeWise Academy เข้าถ่ายทำรายการ "ฮากะจารย์ ฮากระจาย" ภายในห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นต่าง ๆ ของคณะอัญมณี ไม่ว่าจะเป็นห้องตรวจวิเคราะอัญมณีและเครื่องประดับ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการเจียระไน ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ขั้นสูง นอกจากนั้นยังให้โอกาสคณะได้แนะนำถึงจุดเด่น แนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อนำไปแนะแนวต่อน้องๆนักเรียนในระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาคณะที่ตนเองสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะอัญมณีได้พาร์ทเนอร์ทางการศึกษาที่น่ารักเพิ่มมาอีก 1 องค์กร ทางคณะอัญมณีขอขอบคุณอาจารย์ป้อ อาจารย์เป้ อาจารย์ตุ่นและทีมงานทุกท่านจากโรงเรียนติวเตอร์ BeWise Academy มา ณ โอกาสนี้


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507 (คุณนครินทร์ ปริยอัครกุล โทร.3517)
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun