โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3 มกราคม 2562 208 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ห้องสมุดเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
***หยุดวันนักขัตฤกษ์***
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 039-310150,099-2523535
e-mail. : Amaraporn@buu.ac.th

https://www.facebook.com/buulibrarychanthaburiผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun