โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 พฤษภาคม 2563 159 ครั้ง

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือ

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ ให้แก่คณะอัญมณี
          อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคลีนิกอัญมณี นำรายได้จากการดำเนินงานภายในชมรมฯจัดซื้อ ขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ มอบให้แก่คณะอัญมณี เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และลดการสัมผัส โดยไม่ต้องใช้มือกดขวดเจลแอลกอฮอล์ คณะอัญมณีคำนึงถึงความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและความปลอดภัยของบุคลากรของคณะฯ นอกจากขวดปั๊มเติมแอลกอฮอล์เจลที่ทางคณะฯจัดไว้ในมุมต่าง ๆแล้ว ยังได้ขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบจากชมรมอัญมณีคลีนิกมาช่วยเสริม ทำให้มั่นใจและหมดความกังวลเกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีทีเดียว คณะอัญมณีขอขอบคุณ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า และชมรมคลีนิกอัญมณี มา ณ โอกาสนี้


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507 (คุณนครินทร์ ปริยอัครกุล โทร.3517)

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun