โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มกราคม 2562 1,006 ครั้ง

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 
ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/ >>>คลิกที่นี่

TCAS รอบ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1. โครงการเพชรตะวันออก
2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
4. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"
5. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
6. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
7. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
8. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
9. โครงการสอวน.


TCAS รอบ 2 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun