โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 ธันวาคม 2561 111 ครั้ง

ร่วมทำบุญวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วม พิธีทำบุญเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕๐ รูป และร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และ ดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ในการนี้มี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี