โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 มีนาคม 2563 348 ครั้ง

งาน แข่งขันว่าวการกุศล ครั้งที่ ๒

          เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันว่าวการกุศล ครั้งที่ ๒ ขึ้น ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันว่าวในงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทการแข่งขัน คือ การแข่งว่าวดุ๊ยดุ่ ขนาด ๑๒๐ - ๑๖๐ เซนติเมตร ว่าวหางสั้น และไม่มีหาง (ว่าวจุฬา, วงเดือน, อีแซว ฯลฯ) ขนาด ๑๒๐-๑๖๐ เซนติเมตร โดยรายได้ในการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนให้กับทาง โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี และ โรงเรียนวัดโขมง ต่อไป


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด