โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

9 มกราคม 2563 273 ครั้ง

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

          เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายวทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีดังกล่าว กิจกรรมภายในงาน มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสดุดี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun