โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการฯ มหาวิทยาลัยฉู่ฉง
16 ธันวาคม 2562 132 ครั้ง

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการฯ มหาวิทยาลัยฉู่ฉง

     โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนด้านวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์กับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครนิสิต ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้ารามโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับมหนวิทยาลัยฉู่ฉง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ) คุณสมบัติเบื้องต้นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้ดี รับสมัครจนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ดร. วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 091 – 0091-282


ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร. 2055

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun