โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมส่งเสริมการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันวินาศภัย
6 ธันวาคม 2562 116 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมการสอบใบอนุญาต ตัวแทนประกันวินาศภัย

     รับสมัครนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่สนใจต้องสอบใบอนุญาตการเป็นนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : อ.พัชรี 094 7959 198 อ.รัฐดากร 089 0605 769 อ.วชิราภรณ์ 091 0091 282


ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร. 2055

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun