โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครการเรียนขับรถยนต์และการสอบใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์
6 ธันวาคม 2562 125 ครั้ง

รับสมัครการเรียนขับรถยนต์และการสอบใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์

     รับสมัครนิสิตทุกสาขาทุกชั้นปี ที่สนใจต้องการเรียนขับรถยนต์ และสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
***ค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,500 บาทต่อคน ปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : อ.พัชรี 094 7959 198 อ.รัฐดากร 089 0605 769 อ.วชิราภรณ์ 091 0091 282ผู้ส่งข่าวประกาศ : ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร. 2055

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun