โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 1,363 ครั้ง

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (BGL)

          คณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดหลักสูตรอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ประจำปี 2563 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และบุคคลทั่วไป
สนใจหลักสูตรการอบรม ติดต่อ โทร. 0853868595 ในวันและเวลาราชการผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณหงส์ฤทัย หอมขจร โทร.085-3868595

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun